Investera i framtiden. Teckna Ålandsbanken Emerging Markets.

Återhämtningen i världsekonomin leds av tillväxtmarknaderna. Länderna är ekonomiskt i bättre skick än många västländer och såväl staterna, företagen som privatpersonerna har en lägre skuldsättning. Tillväxtmarknaderna har klarat den ekonomiska krisen väl tack vare stark inhemsk konsumtion, handel mellan länderna och regeringsstödda stimulanspaket.

Varför placera i Ålandsbanken Emerging Markets-fonden just nu?

  • Fonden placerar globalt på de tillväxtmarknader som förväntas avkasta bäst i varje marknadsläge.
  • Kraftig ekonomisk tillväxt gynnar placeringar på tillväxtmarknaderna.
  • Tillväxtmarknaderna leder den globala ekonomin ut ur recessionen.
  • Tillväxtmarknaderna gynnas av strukturella förändringar och växande inhemsk konsumtion.
  • Tillväxtmarknadernas aktiemarknader är mindre effektiva - många aktier är endast analyserade av ett fåtal analytiker, vilket ger möjligheter för fondförvaltare som själv har god kännedom om företagen.
  • Företagen på tillväxtmarknaderna är generellt i bra skick.
  • Fonden är en kostnads- och skatteeffektiv lösning för en aktivt förvaltad portfölj med tillväxtmarknadsfonder globalt.

Hur inleder jag ett fondsparande i Emerging Markets?
Du kan placera i fonden eller inleda ett regelbundet fondsparande på Internetkontoret. Så här gör du:
1. Logga in på Internetkontoret.
2. Gå till Placeringar och sedan Handla med fonder. För att inleda ett regelbundet sparande väljer du Fondspara. Minimiteckning vid både engångsteckning och regelbundet fondsparande är 50 euro. När du har inlett ditt regelbundna sparande kommer följande betalning att ligga bland dina kommande betalningar.

Läs mer om Emerging Markets»