Prenumerera på våra rapporter och nyhetsbrev

Som kund hos Ålandsbanken kan du prenumerera på flera olika nyhetsbrev och rapporter till din e-post. Bland utbudet finns månadsrapporter, marknadsöversikt, skattetips och Premium nyhetsbrev.

Marknadsöversikten redovisar Ålandsbankens syn på aktie-, ränte- och valutamarknadernas utveckling och ges ut fyra gånger per år.

Fondernas månadsrapporter innehåller de senaste uppgifterna om fondernas utveckling bl.a. en sammanfattande marknadsöversikt av fondens portföljförvaltare, sammanfattande information om fondens innehav av värdepapper samt nyckeltal och information över fondens värdeutveckling.

Nyhetsbrevet SkatteTipset produceras en gång i månaden och innehåller aktualiteter och förändringar inom skatterätt. I nyhetsbrevet besvaras också ett axplock av de frågor som läsarna riktar till oss.

Som Premiumkund kan du kostnadsfritt prenumerera på Premium Nyhetsbrevet. På detta sätt håller du dig uppdaterad om vad som är aktuellt inom Premium Banking och får även inbjudningar till olika evenemang och kundtillställningar. Utkommer maximalt 12 gånger per år.

Läs mer om nyhetsbreven och starta prenumerationerna så här:
1. Logga in på Internetkontoret
2. Välj fliken Min bank
3. Klicka på Prenumerera