Riksomfattande undersökning: Ålandsbanken har de trognaste kunderna

Ålandsbanken har de trognaste kunderna i Finland. Det visar en oberoende kundlojalitetsundersökning som ASML och Avaus Consulting låtit utföra. 2400 finländare fick svara på vad de tycker om 53 företag i olika branscher – och Ålandsbanken placerade sig på första plats i jämförelsen.
- Vi är mycket tacksamma för det stora förtroende som våra kunder har visat i undersökningen. Vi kommer att förvalta förtroendet med värdighet framöver, säger Tom Westerén, marknads- och kommunikationsdirektör på Ålandsbanken.

En stor del av kunderna angav Internetkontoret som den viktigaste kontaktkanalen till Ålandsbanken.
- Vi ser att antalet kontakter via digital kanal ökar hela tiden. Det ger oss en utmaning att leva upp till kundens förväntningar även i digital kanal. Samtidigt värdesätter vi de personliga kontakterna högt. Det är viktigt att kunden kan kontakta sin bank och få rådgivning via den kanal som passar kundens behov bäst, säger Tom Westerén.