Smidigt att betala inom Europa

Med funktionen Eurobetalning kan du registrera både inhemska betalningar och betalningar i euro till mottagare i övriga Europa via samma sida på Internetkontoret. Det här medför flera fördelar:

  • Du kan lägga in återkommande betalningsuppdrag och senarelägga betalningsdagen till mottagare både i och utanför Finland
  • Du använder samma mottagarregister för inhemska betalningar och betalningar till andra länder inom Europa
  • Du kan registrera betalningar till mottagare utanför Finland även i Mobilbanken

Menypunkten Eurobetalning hittar du under fliken Betalningar, där du tills vidare även kan registrera betalningar till mottagare i Finland via funktionen Ny betalning.

Gemensamt eurobetalningsområde - SEPA
Funktionen Eurobetalning möjliggörs av samarbetet mellan de europeiska bankerna och Europeiska kommissionen för att upprätta ett gemensamt eurobetalningsområde (Single Euro Payments Area, SEPA). Avsikten är att konsumenter, företag och organisationer ska kunna betala och ta emot betalningar i euro på samma villkor, med samma rättigheter och skyldigheter, oberoende av om det är fråga om en betalning i hemlandet eller till ett annat land.

Kunden och banken identifieras med hjälp av det internationella kontonumret (IBAN) och den internationella bankkoden (BIC), med vilka betalningen förmedlas till betalningsmottagaren. Samtliga kontonummer konverteras därför i fortsättningen till ett IBAN, även vid inhemska betalningsuppdrag.