Funktionen Ny betalning tas bort från Internetkontoret

Till följd av det gemensamma betalningsområdet SEPA (Single European Payment Area) kommer funktionen Ny betalning att tas bort 28.5.2011. Obekräftade betalningar som är gjorda via funktionen Ny betalning före 28.5.2011 på internetkontoret kommer att tas bort.

Kommande betalningar och/eller Återkommande betalningar kommer att konverteras till Eurobetalningar automatiskt.

Betalningar som görs på Internetkontoret efter det här datumet skall registreras med funktionen Eurobetalning. Fördelen med funktionen Eurobetalning är att du enkelt kan göra betalningar både inom Finland men även till det gemensamma betalningsområdet i Europa.