Saldotjänst via SMS

Med Saldotjänsten får du via SMS bekvämt veta ditt saldo vid de tidpunkter som du själv bestämmer. Det kan vara en viss dag i månaden, i veckan, eller när saldot över- eller underskrider en viss summa. Du väljer detaljerna själv under fliken Konton och kort - Saldotjänst när du är inloggad. Lika enkelt kan tjänsten när som helst ändras eller avslutas.