Ålandsbanken Finlands bästa Private Banking-aktör - nu för tredje året i rad

Ålandsbanken har för tredje året i rad utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas Private Banking 2023 Finland-undersökning. Undersökningen visar att kunderna uppskattar bankens långsiktiga arbete med kundrelationer, finansiell planering och hållbarhet. I jämförelse är Ålandsbankens kunder också de som är mest villiga att rekommendera banken till andra.

- Ålandsbanken stack ut i undersökningen med sin personliga service. Långsiktiga, personliga och förtroliga kundrelationer är det allra viktigaste i vår verksamhet. Det är också vårt viktigaste kundlöfte - vi har förbundit oss till ett långsiktigt och ansvarsfullt arbete för våra kunders bästa, säger Pasi Poikkeus, chef för Ålandsbanken Private Banking Finland.

Bankens expertis inom heltäckande finansiell planering, som inkluderar familjerätt, beskattning och generationsskiften, låg även den på en topplacering.

- Wealth Planning är ett konkret exempel på vår långsiktighet och i bästa fall en kundrelation som sträcker sig över flera generationer. Vi har satsat mycket på detta den senaste tiden och kommer även framledes göra det, säger Poikkeus.

Hållbarhet har länge varit kärnan i Ålandsbankens verksamhet. Detta återspeglas också i undersökningen, där kunderna placerar banken högst i kategorin Ethical standards. Banken har sedan flera år tillbaka arbetat för att förbättra Östersjöns tillstånd genom Östersjöprojektet, och varje kund kan följa upp koldioxidavtrycket för sina korttransaktioner med hjälp av Östersjökortet och Åland Index.

- Hållbarhet är mycket viktigt för oss och det återspeglas i allt vi gör. Genom vår specialplaceringsfond som investerar i vindkraft kan våra kunder bidra till att öka mängden förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att bromsa klimatförändringarna. Det är fint att våra kunder tycker att det här är viktigt, säger Anne-Maria Salonius, direktör för Ålandsbanken Finland.

Totalt deltog 504 personer i undersökningen, varav 275 var privatpersoner med placeringstillgångar på minst 500 000 euro och 229 var verkställande direktörer för företagardrivna företag med en likviditet på minst 500 000 euro.

Mer information:

Pasi Poikkeus, chef Private Banking Finland
Tel +358 50 358 3000
pasi.poikkeus@alandsbanken.fi

Anne-Maria Salonius, direktör, affärsområde Finland
Tel +358 (0)204 293 401
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi