Ålandsbanken utsedd till Finlands bästa Private Banking-aktör - andra året i rad

Ålandsbanken har för andra året i rad utsetts till Finlands bästa Private Banking-aktör i Kantar Prosperas undersökning Private Banking 2022 Finland. Ålandsbanken fick toppresultat bland annat i kategorierna personlig service, Private Banking-lösningar och utbud av ansvarsfulla investeringsprodukter.

Undersökningen visar att Ålandsbankens kunder rekommenderar sin bank till bekanta i betydligt högre grad än vad konkurrenternas kunder gör. Goda kundrelationer är kärnan i Ålandsbankens verksamhet och de långa kundrelationerna innebär också att man får en djup förståelse och helhetssyn för kundens situation och kan förvalta en förmögenhet på bästa sätt.

- På Ålandsbanken arbetar vi varje dag för att ge marknadens bästa service. Vi är väldigt glada över att våra kunder återigen bekräftar att vi har lyckats, säger Nina Laakkonen, chef för Private Banking Finland. Kontinuerlig rådgivning samt vårt starka fokus på hållbara lösningar har gett resultat.

Ålandsbankens utbud av ansvarsfulla investeringsprodukter uppskattas av kunderna, visar undersökningen. Specialplaceringsfonden Ålandsbanken Vindkraft har sedan lanseringen 2020 varit väldigt omtyckt bland både befintliga och nya kunder. Fonden är rätt i tiden även ur ett hållbarhetsperspektiv då den har som mål att öka andelen förnybar energi i samhället och på så sätt bidra till att begränsa klimatförändringen.

-Det är mycket glädjande att kunderna uppskattar våra hållbara alternativ. Våra Östersjökort med Åland Index ger kunderna möjlighet att följa sina korttransaktioners koldioxidavtryck. Kantar Prosperas undersökning visar också att kunderna ändrat sitt köpbeteende tack vare de verktyg vi erbjuder, säger Anne-Maria Salonius, chef Ålandsbanken Finland.

Enligt undersökningen placerade sig Ålandsbanken på första plats bland annat i de kategorier som kunderna värdesätter mest, det vill säga kapitalförvaltning, serviceanda och personliga kontakter. Bankens expertis inom omfattande finansiell planering, inklusive familjerätt, beskattning och generationsskifte, nådde även de toppositioner i undersökningen.

-Vi erbjuder våra kunder ett team av experter som skräddarsyr hela förmögenhetsförvaltningen och finansiella planeringen i enlighet med kundernas behov, säger Laakkonen.

Totalt deltog 500 personer i studien, varav 275 var privatpersoner med investeringstillgångar på minst 500 000 euro och 225 var vd:n i entreprenörsdrivna företag med en likviditet på minst 500 000 euro.

Tilläggsuppgifter:

Nina Laakkonen, Chef Private Banking
Tel +358 (0)204 293 662
nina.laakkonen@alandsbanken.fi

Anne-Maria Salonius, Chef Ålandsbanken Finland
Tel +358 (0)204 293 401
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi