Premium kapitalförvaltningsfonder - nyhet hos Ålandsbanken

Ålandsbanken har fått erkännanden både för sin personliga kundservice och för sin framgångsrika fondförvaltning. De nya Premiumfonderna är resultatet av Ålandsbankens ambition att föra ut sin expertis inom kapitalförvaltning till en bredare kundkrets.

I Premium Banking erbjuder vi nu kapitalförvaltningsfonder på olika risknivåer. Fonderna passar både för dig som är beredd att ta högre risk och siktar på hög kapitaltillväxt och för dig som vill ha en försiktigare placering med lägre risk. Våra Premium kapitalförvaltningsfonder ger dig som placerare möjlighet att välja hur ditt kapital skall förvaltas, samtidigt som du låter våra experter sköta valet av aktie- och ränteplaceringar.

Kapitalförvaltning i fondform är också bekvämt för kunderna. Placeraren behöver t.ex. inte deklarera för värdepappersaffärer som sker i fonden under placeringstiden - vilket är fallet för en diskretionärt förvaltad direkt värdepappersportfölj. Deklaration behöver bara göras en gång - den dag då kunden säljer fondinnehavet. Premiumfonderna passar även utmärkt för regelbundet sparande eller för långtidssparande till pensionen. Kunder med Premium Banking-avtal betalar ingen teckningsprovision vid regelbundet fondsparande.

Fondportföljerna
Premiumfonderna 30, 50 och 70 placerar i aktier och ränteplaceringar. Begreppen 30, 50 och 70 i fondernas namn beskriver den andel aktieplaceringar som fonden har i ett normalläge på marknaden och därmed fondens riskprofil.

Läs mer om Premiumfonderna »