Förändringar i betalningsvillkoren

De allmänna villkoren för förmedling av eurobetalningar inom eurobetalningsområdet ändras från och med 1.1.2012. Den främsta förändringen är att eurobetalningar till andra länder i eurobetalningsområdet genomförs senast bankdagen efter att betalningen har registrerats. Förändringen är i enlighet med en övergångsbestämmelse i betaltjänstlagen.

Läs mera

De allmänna villkoren för avgående och ankommande valutabetalningar ändras från och med 1.1.2012. Ändringarna innebär inte några förändringar gällande bankens förmedling av Utlandsbetalningar utan består mest av mindre justeringar.

Läs mera