Hinnasto SuljeSulje


Osakekauppa Internetkonttorissa


Hinnoittelumalli

Mitä enemmän kauppoja sitä edullisempi välityspalkkio. Tietyltä tasolta lukien pörssipaketti ja säilytys maksutta (ks. alla oleva taulukko).

Kuluvan kalenterivuosineljänneksen hinta määräytyy edellisellä vuosineljänneksellä Internetkonttorissa tehdyistä osakekaupoista suoritettujen yhteenlaskettujen välityspalkkioiden perusteella.

 
Välityspalkkiot edellisellä vuosi-neljänneksellä (€) Välityspalkkio taso kuitenkin vähintään Muut edut
0 - 149 0,25 % 8 €/toimeksianto --
150 - 599 0,20 % 8 €/toimeksianto Pieni pörssipaketti maksutta
600 - 1999 0,15 % 8 €/toimeksianto Suuri/pieni pörssipaketti sekä säilytys
maksutta *)
>2000 0,09 % 8 €/toimeksianto Suuri/pieni pörssipaketti sekä säilytys
maksutta *)
*) säilytys on maksuton niiden kotimaisten arvo-osuuksien osalta, jolla käydään kauppaa Helsingin Pörssissä.

Yhteenveto Ålandsbanken Abp:n palveluhinnastosta

Alla oleva yhteenveto Ålandsbanken Abp:n palveluhinnastosta koskee kauppoja, jotka tehdään Internetkonttorissa.

Pörssipaketit euroa
   
Suuri pörssipaketti / kk

Reaaliaikainen informaatio NASDAQ OMX Groupilta

  • osakekurssitiedot
  • pörssitiedotteet
  • yksittäisten osakkeiden tarjoustasojen syvyydet
  • toteutuneet kaupat
  • yksittäisten osakkeiden tunnusluvut (koskee ainoastaan Helsingin pörssiä)
  • kurssikehitys käyrämuodossa (koskee ainoastaan Helsingin pörssiä)
17,00
   
Pieni pörssipaketti / kk

Informaatio NASDAQ OMX Groupilta, vähintään 15 min viivästettynä

  • osakekurssitiedot
  • pörssitiedotteet
  • yksittäisten osakkeiden tunnusluvut (koskee ainoastaan Helsingin pörssiä)
  • kurssikehitys käyrämuodossa (koskee ainoastaan Helsingin pörssiä)
5,00*
*sisältyy Premium Banking- ja Private Banking -palveluiden kuukausimaksuun  
   
 

Ålandsbankenin rahastoyhtiön rahasto-osuuksien merkintä
 
Hallinnointi- ja säilytyspalkkiot katso
Palveluhinnasto Ålandsbanken Sijoitusrahastot
 
 
Alla oleva yhteenveto Ålandsbanken Abp:n palveluhinnastosta on yleisesti voimassa Ålandsbankenissa.
 
Arvopaperisäilytys euroa
 
Arvopaperisäilytys voi sisältää kotimaisia ja ulkomaisia arvopapereita ja arvo-osuuksia.  
   
Säilytysmaksut  
Jokaisesta säilytyksestä veloitetaan perusmaksu. Ulkomaisista arvopapereista veloitetaan myös niiden markkina-arvoon perustuva palkkio. Hintoihin sisältyy 24 % alv.  
   
Maksujen veloitus  
Säilytysmaksut veloitetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksut lasketaan kalenterikuukausittain. Kalenterikuukauden osa katsotaan täydeksi kuukaudeksi.
   
Säilytyskohtainen perusmaksu 
Tyhjästä säilytyksestä veloitetaan perusmaksu.
4,00/kk
 
 
Perusmaksua ei veloiteta, mikäli säilytys sisältää ainoastaan Ålandsbanken Abp:n osakkeita, osakeindeksiobligaatioita tai joukkovelkakirjoja, Ålandsbanken Rahastoyhtiön rahasto-osuuksia sekä yhteistyökumppaneidemme rahasto-osuuksia tai testamentin.

Perusmaksua ei veloiteta, mikäli asiakkaalla on säilytyksessään Ålandsbankenin
osakeindeksiobligaatioita, Ålandsbanken Rahastoyhtiön tai yhteistyökumppaneittemme rahasto-osuuksia, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 50.000 euroa tai enemmän.

Perusmaksua ei veloiteta, jos asiakas on edellisen vuosineljänneksen aikana maksanut yli 600 euroa välityspalkkioita osakekaupankäynnistä.

   

Ulkomaisten arvo-osuuksien ja arvopapereiden säilytys
Ulkomailla säilytyksessä säilytettävistä ulkomaisista arvo-osuuksista ja arvopapereista veloitetaan palkkio seuraavasti:

Ruotsi, Norja ja Tanska 0,10 %
Muut EU-maat, Sveitsi, USA ja Kanada  0,15 %
Muut maat 0,30 %

Noteerattujen ulkomaisten arvopapereiden arvo määräytyy kunkin kalenterikuukauden viimeisen
noteerauksen perusteella. Muiden ulkomaisten osakkeiden, osuustodistusten ja
joukkovelkakirjojen arvo määräytyy edellisen vuoden vertailuarvon perusteella tai vertailuarvon
puuttuessa nimellisarvon perusteella.

Pankki veloittaa myös mahdolliset välittömät kustannukset, jotka ovat syntyneet säilytyksessä
olevien sijoituskohteiden ja asiakirjojen säilytyksen ja hoidon johdosta.

   
Arvopaperisäilytyksen toimenpidepalkkiot euroa
 

Kotimaiset arvopaperit ja arvo-osuudet

   
Arvo-osuuksien siirto  

Arvopapereiden siirto arvo-osuustililtä toiselle Ålandsbankenissa olevalle
arvo-osuustilille

10,00/laji
Siirto toiseen arvo-osuusrekisteriin
25,00/laji
Koko arvo-osuustilin siirto pankkiin/pankista 0,00
   
Paperimuotoisten arvopapereiden ja testamentin jättö säilytykseen  
Paperimuotoisten arvopapereiden jättö 0,00
Testamentin jätöstä veloitetaan kertamaksu
35,00
   
Paperimuotoisten arvopapereiden otto säilytyksestä  
Paperimuotoisten arvopapereiden otto
Välitetyt rahasto-osuudet:
Arvopapereiden otosta veloitettavan maksun lisäksi
veloitetaan mahdolliset kulut, jotka ulkoinen rahastoyhtiö
veloittaa säilytyksestä oton yhteydessä.
17,00/laji
 
Jättö/Otto oston/myynnin yhteydessä  

Arvopaperit, kun Ålandsbanken suorittaa osto-/myynti-toimeksiannon ja
asiakkaan säilytys on Ålandsbankenissa       

0,00

Kotimaiset arvopaperit, kun muu meklari kuin Ålandsbanken suorittaa osto-/myyntitoimeksiannon ja asiakkaan säilytys on Ålandsbankenissa 

30,00/laji
   

Ulkomaiset arvopaperit

 
   
Ulkomaisten arvopapereiden jättö säilytykseen  
Ulkomaisten arvopapereiden jättö (toimitusohjeesta riippuen)

10-75,00/laji
   
Ulkomaisten arvopapereiden otto säilytyksestä   

Ulkomaisten arvopapereiden otto siirrettäessä ne toiseen säilytysyhteisöön (lisäksi veloitetaan otosta aiheutuneet suorat kulut)

20,00/otto
   
Jättö/Otto oston/myynnin yhteydessä  

Ulkomaiset arvopaperit, kun muu meklari kuin Ålandsbanken suorittaa osto-/myyntitoimeksiannon ja asiakkaan säilytys on Ålandsbankenissa

100,00/laji
   
Muut maksut  

Säilytyksen panttaus

20,00

Osakeantien ja uusmerkintöjen yhteydessä veloitetaan asiakkaan antamien merkintäohjeiden mukaisesti tehdystä toimenpiteestä

40,00/laji

Erikseen laadittavista todistuksista tai laskelmista, tai muista erityisselvityksistä veloitetaan työstä

100,00/tunti
Asian laadusta riippuen em. hintaan voi lisäksi tulla arvonlisävero (24%).  
   

Kopio osto- ja myyntilaskelmista

3,00/kopio
Osakesäästötili  

Osakesäästötilin tilinhoitomaksu

0,00

Säilytyskohtainen perusmaksu

4,00/kk

Välityspalkkio, kaupankäynti konttorissa

1 % + 30,00

Välityspalkkio, kaupankäynti Internetkonttorissa

0,25 %, vähintään 8,00
 
 

Tilinavaus

0,00

Tilin lopetus

0,00

Tilin siirto toiselle palveluntarjoajalle 

40,00
 

Ulkomaisten arvopapereiden siirto toiselle palveluntarjoajalle

20,00/siirto