Säkerhet och rekommendationer

1. Användar-ID, lösenord och engångskoder eller Ålandsbanken e-ID

När du tecknar avtal för användning av Ålandsbankens Internetkontor får du ett slumpmässigt utvalt användar-ID samt en tabell med engångskoder. Dessutom får du ett engångslösenord som du vid den första inloggningen ska byta till ett personligt lösenord. Du kan också välja att aktivera Ålandsbanken e-ID om du har en mobiltelefon med operativsystem iOS eller Android.

För att identifiera dig när du loggar in till Internetkontoret ger du ditt användar-ID, lösenord samt kod enligt given position från din kodtabell, eller du använder Ålandsbanken e-ID.

Engångskoderna används slumpmässigt enligt den position som banksystemet ger dig. En ny kod används varje gång du loggar in och dessutom när du bekräftar betalningarna eller ingår nya avtal med banken. Förvara alltid ditt användar-ID och tabellen med engångskoder säkert och separat från varandra!

Du ska memorera ditt personliga lösenord och e-ID lösenkod, skriv aldrig ner de någonstans! En ytterligare säkerhetsåtgärd är att ditt användar-ID spärras om felaktigt lösenord, felaktig engångskod eller del lösenkod angetts ett antal gånger. Du kan också själv spärra tillgången till ditt Internetkontor, när som helst på dygnet, genom att kontakta vår spärrtjänst på telefon 09-69646800 (från utlandet +358-9-69646800). Tjänsten är öppen 24 timmar i dygnet.

Tänk på att Ålandsbanken aldrig skickar e-post där vi ber dig uppge dina inloggningsuppgifter.

2. Webbläsare

Om du använder PC rekommenderar vi någon av följande webbläsare:

- Chromium, senaste version
- Mozilla Firefox, senaste version
- Google Chrome, senaste version

Om du använder MAC rekommenderar vi någon av följande webbläsare:

- Apple Safari, senaste version
- Mozilla Firefox, senaste version
- Google Chrome, senaste version

Leverantörerna ger i regel ut nya uppdateringar för att rätta till säkerhetsfel. Därför rekommenderar vi att du uppdaterar din webbläsare till den senaste versionen av programvaran. De senaste versionerna kan laddas ner gratis från respektive leverantörs webbsida.

3. Kryptering och säkra sidor

Vid uppkoppling till Internetkontoret startar krypteringen av informationen automatiskt. Krypteringen skyddar sessionen mellan dig och Internetkontoret. Ålandsbankens Internetkontor använder SSL-kryptering. Du kan se ett låst hänglås uppe i adressfältet som berättar att krypteringen är aktiv.

4. Ålandsbankens certifikat

Du kan kontrollera att det verkligen är Ålandsbankens Internetkontor du kommunicerar med. Här två exempel:

Använder du Google Chrome kan du klicka på låset och välja Certifikat. Då kan du se att certifikatet är Ålandsbankens.

Använder du Mozilla Firefox kan du klicka på låset och välja "Connection secure" och klicka pä pilen till höger. Då kan du se att certifikatet är Ålandsbankens.

5. Cookies

Ålandsbanken använder en tillfällig cookie för att kunna identifiera och kontrollera din session med vårt Internetkontor. Denna cookie är giltig endast under en session och lagras inte på din dator. Din webbläsare måste acceptera cookies för att Internetkontoret skall fungera.

6. Inaktivitet

Avsluta alltid ditt besök på Internetkontoret eller andra tjänster med att logga ut och avsluta sessionen, speciellt om du använder en annan dator än din egen. Din session med Internetkontoret stängs automatiskt av efter en viss tid ifall du glömt att avsluta sessionen.

7. Lagring av webbsidor på din dator

Beroende på vilken webbläsare du använder och hur den är inställd finns det risk för att de webbsidor du besökt finns lagrade i datorns minne eller på hårddisken. Det betyder att andra personer som har tillgång till datorn kan hämta dessa sidor och läsa dem. För att förhindra detta sekretessproblem skall du tömma webbläsarens cacheminne efter att du avslutat sessionen med Internetkontoret.

8. Skydd av enhet (dator, surfplatta eller telefon)

Du behöver regelbundet uppdatera din webbläsare till den senaste rekommenderade versionen. Du behöver också se till att du har ett uppdaterat antivirusprogram och brandvägg installerat i din enhet.

Brandvägg är ett system som förhindrar att främmande sabotage- eller spionprogram installeras obemärkt i din enhet.

Antivirusprogram kontroller filerna i din enhet genom att kontinuerligt söka efter virus- och sabotageprogram och ger en varning om något avvikande inträffar.

Alla program som du har installerade i din enhet bör hållas uppdaterade. Det kommer regelbundet uppdateringar för kända sårbarheter i programmen och därför är det ytterst viktigt man alltid ser till att programmen är uppdaterade med de senaste versionerna. Använd gärna de olika programmens egna automatiska uppdateringsfunktioner.

9. Mobilbanken

Förutom ovanstående säkerhetsinformation gäller även följande vid användning av Mobilbanken


Skydda din enhet (telefon eller surfplatta) med en lösenkod så att inte obehöriga kommer åt dina uppgifter. Installera din Ålandsbanken App endast från Appstore eller Google Play, beroende på om du använder en iOS eller Androidenhet. Försök inte kringgå enhetens tekniska begränsningar då den kan skapa säkerhetsluckor i din enhet. Håll din enhet uppdaterad för att minska risken att drabbas av virus och trojaner. Granska alltid länkar som skickas till dig och öppna inte något som verkar suspekt. Spara gärna den mobila enhetens IMEI-kod ifall det finns behov att spärra hela enheten någon gång.

För att identifiera dig när du loggar in för första gången på Ålandsbankens Mobilbank använder du samma användar-ID, lösenord och engångskoder som när du loggar in till Internetkontoret. Efter första inloggningen ska du använda endast ditt lösenord. Du kan också använda Ålandsbanken e-ID.

Förvara alltid användar-ID, lösenord och tabellen med engångskoder säkert och separat från varandra!

Du ska memorera ditt personliga lösenord och e-ID lösenkod, skriv aldrig ner de någonstans! Mobilbanken använder samma säkerhetsteknik som Internetkontoret. Krypteringen startar automatiskt vid uppkoppling till Mobilbanken. Vi rekommenderar att du alltid loggar ut efter att ha använt appen. Appen stänger dock av sig själv efter en viss tids inaktivitet, men av säkerhetsskäl är det alltid säkrast att logga ut.

10. Kundservice

Om du har problem eller frågor kontakta vår Kundservice, telefon 0204-292910 (från utlandet: +358-204-292910). Öppet måndag-fredag 08.30-18.00. Du kan också skicka e-post till kundservice@alandsbanken.fi eller använda meddelandefunktionen i Internetkontoret.

Generell information om datasäkerhet på Internet hittar du på www.viestintavirasto.fi/sv.