Käyttöehdot

Näiden Internet-sivujen (jäljempänä "Sivut") sisällön julkaisija on Ålandsbanken Abp (jäljempänä Ålandsbanken). Ålandsbanken on osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti, ja jonka kotipaikka on Maarianhamina. Postiosoite: PB 3, FIN-22101 Mariehamn, Åland, Finland.

Siirtymällä jollekin Sivulle hyväksyt alla olevat käyttöehdot. Käyttöehtoja voidaan muuttaa milloin tahansa ilman että siitä erikseen ilmoitetaan. Ole ystävällinen ja lue ehdot tarkasti ja säännöllisesti, ennen kuin siirryt eteenpäin.

Tuotteet
Sivuilla olevaa Ålandsbankenin tuotteiden markkinointia ei tule pitää tarjouksena tai hyväksyntänä, ellei toisin nimenomaisesti mainita. Jotkut tuotteista ovat ainoastaan Suomessa kotipaikkansa omaavien henkilöiden ja yritysten saatavilla. Kysymyksiin vastaa lähin Ålandsbankenin konttori.

Informaation yleisluontoisuus
Näillä Sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, ellei toisin nimenomaisesti mainita, eikä sitä sellaisenaan voida soveltaa yksittäisiin tapauksiin. Lähin Ålandsbankenin konttori neuvoo Sinua mielellään ja vastaa kysymyksiisi.

Julkaisupäivä
Sivuilla julkaistu informaatio on Ålandsbankenin käsitys kyseisestä asiasta julkaisupäivänä, julkaisupäivä ilmoitetaan jokaisella Sivuilla.

Kenelle informaatio kohdistuu
Sivulla oleva informaatio on tarkoitettu, jollei toisin erityisesti mainita, ainoastaan Suomessa kotipaikkansa omaaville henkilöille ja yrityksille.

Veroasiat
Näillä Sivuilla oleva verotusta ja verotusmenettelyä koskeva informaatio tarkoittaa ainoastaan Suomen lain mukaisesti syntyvää verovelvollisuutta Suomessa, jollei toisin nimenomaisesti mainita.

Toteennäyttäminen
Todisteena siitä, mitä informaatiota Sivuilla on julkaistu, pätee se dokumentointi, jonka Ålandsbanken esittää ja nimenomaisesti hyväksyy.

Sivuista otettujen jäljennösten ei katsota ilman Ålandsbankenin nimenomaista ja kirjallista suostumusta olevan tällaista dokumentointia.

Linkit
Ålandsbanken ei vastaa niiden Internet-sivujen sisällöstä, joita ei ylläpidetä Ålandsbankenin toimesta, mutta joihin pääsee Ålandsbankenin Sivuilla olevien linkkien kautta.

Sovellettava laki ja toimivaltainen tuomioistuin
Ålandsbankenin ja Sivuilla käyvien väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki syntyvät riitaisuudet käsitellään ja ratkaistaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa Suomessa.

Tekijänoikeus
Sivujen sisältöä suojaa Suomen ja kansainvälinen tekijänoikeus. Kopion saa ottaa omaan käyttöön, mutta sisältöä ei saa muutoin kopioida, levittää tai monistaa ilman Ålandsbanken Abp:n kirjallista suostumusta.