Nytt utseende på Internetkontoret

För att förbättra tillgängligheten har vi ändrat utseendet på Internetkontoret. Skillnaden på utseendet ser du direkt på inloggningssidan, men även gällande tjänsterna e-identifiering och e-betalning. Funktionerna förbli dock oförändrade.

Som nyhet kan du även se uppgifter om dina konton som avslutats under innevarande och föregående år.

Påverkas min inloggning och säkerheten?

Nej, du loggar fortfarande in med e-ID alternativt med användar-ID, lösenord, kodtabell och sms. Säkerheten påverkas inte av det nya utseendet.