Nytt format för kontonummer - förändring from 30.1.2014

På grund av EU-förordning nr 260/2012 kommer alla kontonummer att ändras till internationellt IBAN-format. IBAN är en förkortning av International Bank Account Number och består av landkod, kontrolltal och kontonummer, till exempel: FI49 6601 0001 2345 67.

Från och med 30.1.2014 måste alltid IBAN-format för kontonummer användas vid eurobetalningar inom SEPA-området. Kom ihåg att det är kontonumret i IBAN-format du i fortsättningen ska lämna ut till de som gör inbetalningar till ditt eget konto. På Internetkontoret kommer alla dina kontonummer att visas i IBAN-format från och med 30.1.2014. Förordningen för även med sig att BIC-koden inte längre behöver anges vid eurobetalningar.

Om du redan har registrerat betalningar som har förfallodatum 30.1.2014 eller senare och använt det ”gamla” kontonumret, behöver du inte ändra kontonumret till IBAN-format.

Läs mer SEPA
Läs mer om E-faktura
Läs tidigare information om övergången från Direktdebitering