Bekräftelse-ID för e-ID användare fr.o.m. 7.4.

För att förtydliga verifieringen med e-ID, kommer det fr.o.m. 7.4. att visas ett bekräftelse-ID på fyra tecken som är identisk i din mobila enhet och på Internetkontoret.

Den här funktionen blir helt tillgänglig fr.o.m. den 7 april 2022, i och med att den nyaste Mobilbanksversionen, 2.14.0, kommer till appbutikerna. Samtidigt kommer de gamla appversionerna att sluta fungera så vänligen se till att din Mobilbanks-app är uppdaterad.