PAU:s strejk 11-27.11. påverkar postutdelningen i hela Finland

Post- och logistikunionens (PAU) strejk påverkar även Ålandsbankens försändelser, som kan bli försenade under den pågående strejken. Vi ber dig att kontakta ditt kontor ifall att ett brådskande bankärende inte kan skötas på grund av strejken.

Ifall att du inte får dina pappersfakturor i tid ber vi dig att kontakta faktureraren. Du hittar dina betalningsuppgifter för Ålandsbankens kreditkortsfaktura på Internetkontoret under fliken Din bank - Kort - Kortupplysning eller i Mobilbanken under Kort - Hantera kort.

Om du behöver en ny kodtabell kan du hämta ut den på ditt kontor.