Spara grönt via miljöfonden Eco Performance

Vår nya fond, Eco Performance, placerar i "gröna" bolag. Fondens strategi är att kombinera nytta för miljön med en konkurrenskraftig avkastningspotential för dig.

Via fonden kan du dra nytta av den växande trenden för miljötänkande och hållbar verksamhet. Dessutom kan du placera med gott samvete. Som extra bonus till miljön donerar Ålandsbanken en tredjedel av fondens förvaltningsprovision och hela teckningsprovisionen till miljöfrämjande ändamål i Östersjöområdet.

Hur vet vi att bolagen är gröna?
För fonden använder Ålandsbanken EIRIS (Experts in Responsible Investments Solutions) som samarbetspart för en objektiv miljöanalys av de bolag som fonden placerar i. Fondens val av investeringar görs på affärsmässiga grunder bland de bolag som får högt betyg för sin hantering av miljöfrågor. Basen i fonden består av stora till medelstora, välkända bolag med tyngdpunkt på Europa och Norden.

Läs mer om miljöfonden »