Ålandsbanken förmedlar betalningar till Grekland

Det är nu möjligt att göra betalningar till Grekland igen. Eftersom det fortfarande råder ekonomisk osäkerhet i landet rekommenderar vi dock att överväga behovet av att överföra pengar.