Utökad trygghet för ditt bank- och kreditkort

Nu finns möjligheten att via Mobilbanken smidigt ändra dina kortgränser, vare sig det rör sig om temporära eller mer långsiktiga inställningar, regionbegränsningar och/eller justera beloppsgränser som underlättar korthanteringen för dig och som dessutom bidrar till din ökade trygghet och säkerhet när det gäller handel med kort. Tänk på att ändringarna ska godkännas med kod från kodtabellen.

Uppdatera Mobilbanken till version 1.0.5 eller nyare från App Store eller Google Play Store.