Öppna e-fakturaanslutningar på ett enklare sätt

Nu kan du som kund i Internetkontoret öppna nya e-fakturaanslutningar på ett ännu smidigare sätt. När du avtalar med ett företag om en ny tjänst eller produkt där faktureringen är återkommande kan du redan då be att få dina kommande fakturor som e-fakturor. Genom att berätta vilken bank du använder kan företaget sedan skicka ett e-faktura anslutningsförslag till ditt Internetkontor för godkännande.

Allt är färdigt ifyllt
Om du har ett avtal för e-faktura via digitala tjänster är all nödvändig information färdigt ifylld i anslutningsförslaget. Du behöver endast granska och godkänna förslaget. Du kan givetvis ändra debiteringskonto och välja betalningssätt (manuellt eller automatiskt godkännande upp till ett visst belopp) innan du godkänner anslutningen. Dina inkomna anslutningsförslag visas under menyn E-fakturerare.

Saknar du avtal för e-faktura?
Ifall du ännu inte har öppnat avtal för e-faktura via digitala tjänster behöver du först ingå ett avtal för e-faktura för att sedan smidigt kunna godkänna anslutningsförslag.

När kan ett företag skicka anslutningsförslag?
Företagen kan skicka anslutningsförslag vid nyförsäljning eller ändringssituationer. När det gäller nyförsäljning kommer du som kund först överens med företaget att de kan skicka ett anslutningsförslag till ditt Internetkontor. Anslutningsförslag kan skickas endast till privatpersoner.

Vilka företag kan skicka anslutningsförslag?
Anslutningsförslag är en ny tjänst och alla företag som använder e-faktura har nödvändigtvis inte stöd för detta ännu, d.v.s. att skicka anslutningsförslag till sina kunder som använder nätbank.