Ålandsbanken e-ID nu tillgängligt

I vår nyaste version av Mobilbanken (1.3.0) kan du nu aktivera Ålandsbanken e-ID. Inloggning till internetkontoret med din kodtabell hittar du i fliken Användar-ID (på höger sida).

Ålandsbanken e-ID är ett alternativ till bankens nuvarande lösning med kodtabell, och kan användas för att logga in på Internetkontoret, Mobilbanken och andra webbtjänster.

Identifieringsfunktionaliteten är både säker och avgiftsfri. Du kan själv aktivera tjänsten i Mobilbanken. Den digitala underskriften görs via Mobilbanken, med hjälp av ditt användar-ID och en fyrsiffrig lösenkod som du själv väljer. I stället för lösenkoden kan biometrisk identifiering (fingeravtrycksläsning) användas, om din mobila enhet har stöd för det.

Aktiveringsguiden för Ålandsbanken e-ID hittar du här.