Brexits påverkan på utlandsbetalningar

Övergångsperioden efter Brexit tar slut sista december 2020. Det påverkar utlandsbetalningarna som du gör på Internetkontoret på följande sätt:

Utlandsbetalningar till Storbritannien hanteras som utlandsbetalningar utanför EU/EES. Det betyder att du kan välja följande alternativ för avgifter:

1. Du betalar endast avgiften i Ålandsbanken (SHA).
2. Du betalar även mottagarbankens avgift (OUR).

Ankommande utlandsbetalningar från Storbritannien kan bli dyrare, eftersom avsändaren kan välja att du som mottagare står för alla avgifter. Betalningarna kan även komma fram en dag långsammare än tidigare.

Observera att du fortsättningsvis kan göra Eurobetalningar (SEPA-betalningar) till Storbritannien.